Thursday, November 13, 2008

Blanda badvatten ...

Om proportionerna gälla vatten 90° till vatten 18°, d v s man häller från kokande och från rumstempereradt käril:

1 : 1 = (108/2)° = 54°
2 : 1 = (198/3)° = 66°
3 : 2 = (306/5)° = 61°

No comments: