Thursday, August 7, 2014

Stickbeskrifning, tröja

Huru stora maskor, dermed huru groft garn och huru stora stickor som behöfvas, kan i viss mån bero på storlek. Dock kan denna äfven arrangeras via inknappningen, eller rent af genom att taga 10 eller 14 maskor per sticka till att börja med och afpassa andra mått derefter, i stället för 12 (och dermed 36, 48, 96).

  • 1) Tolf maskor hvar sticka, fyra stickor, femte fri.
  • 2) Sticka kragen uppifrån och ned i resortstickning.
  • 3) Nedtill på kragen skall hvarje 12:a fortsättas ut på axlar (två moststående) eller ned mot bröst och rygg (två motstående): mellan dem ökas det ut t ex gerna två maskor per hvarf per hörn, så att en större fyrkant (med diagonaler öfver främre och bakre skuldrorna) täcker skulderpartiet, så att för hvardera armen och för bröst och för rygg fins 36 maskor. Antalet stickor kan behöfva ökas under utökningen af fyrkanten.
  • 4) Lägg upp en double rad af tolf maskor under hvardera armhålan, så att fyrkanten bögs ned fram och bak. Den doubbla raden skall med de 36 kring hvardera armen bilda en början på en ärm, och de båda doubbla raderna skola med de 36 fram och 36 bak bilda början till alt nedtill på torson. Maskor skola sparas uppträdda der i ena raden medan andra raden stickas ut från, dertill kan det vara nödvändigt att bruka bögbar sticka af plast.
  • 5) Från de 48 maskorna kring hvardera axeln och armhålan stickas hvardera ärmen uppifrån och ned.
  • 6) Knappa in så småningom efter lemplig vidd, afsluta med resortstickning.
  • 7) Från de 36 + 12 + 36 + 12 maskorna stickas torson, om man så får kalla den, uppifrån och ned.
  • 8) Knappa in så småningom efter lemplig vidd, afsluta med resortstickning.

Wednesday, August 6, 2014

Building assignment - will it hold?

Needed
One chessboard, squares same size as the faces of cubic toy blocks. The toy blocks shall be 85, optionally 101 in number. Sand. Fine tool (like spoon sufficiently small to slip in between two toy blocks). Flat stable place to put chessboard on.
Wanted
To see if the following construction will hold or fall apart.
First level (may be doubled in height, if so you need 16 extra, i e 101 instead of 85):
O O  O O
        
O O  O O
        
        
O O  O O
        
O O  O O
Between levels (whenever there is empty space between non-top blocks):
Fill in with sand, so that following level doesn't fall apart until the one following that stabilises it. Flatten it, so it doesn't interfere with next blocks to be placed.
Level two (noted that each square is really half a square down and half a square to the right from the one marked: with tables, it is difficult to show blocks not right within the squares on the chessboard):
OOO OOOX
OOO OOOX
OOO OOOX
       X
OOO OOOX
OOO OOOX
OOO OOOX
XXXXXXXX
Level three (normal square designation again):
        
 O OO O 
   OO   
 OOOOOO 
 OOOOOO 
   OO   
 O OO O 
        
Note:
The four isolated blocks are really top blocks, no need to fill in any sand between them and the cross.
Level four, top (see caveat for description of level two):
       X
   O   X
   O   X
 OOOOO X
   O   X
   O   X
       X
XXXXXXXX
Finally:
Carefully empty the sand out of the building since as long as sand is holding it together we don't really know if the construction is good or not. For instance, use a spoon, dig in, pull out along the chessboard level.
Desired:
Videos with building process and stable outcome documented.